Latest Message for Nonbelievers given to Mirjana

 

The following is Our Lady of Medjugorje's January 2, 2020 monthly message on the day for nonbelievers through Mirjana:


English | Hrvatski
... more languages coming soon ...

English Print

January 2, 2020

“Dear children, I know that I am present in your lives and in your hearts. I feel your love, I hear your prayers and direct them to my Son. But, my children, according to motherly love, I desire to be in the lives of all of my children. I desire to gather all of my children around me, beneath my motherly mantle. This is why I am inviting you and calling you, apostles of my love, to help me. My children, my Son pronounced the words of the ‘Our Father’—Our Father, who are everywhere and in our hearts—because He desires to teach you to pray with words and feelings. He desires for you to always be better, to live merciful love which is prayer and limitless sacrifice for others. My children, give to my Son love for your neighbors, give words of consolation, compassion and works of righteousness to your neighbors. Everything that you give to others, apostles of my love, my Son accepts as a gift. I am also with you, because my Son desires for my love, as a ray of light, to bring your souls to life; for me to help you in the search for peace and eternal happiness. Therefore, my children, love one another, be united through my Son, be children of God who all together, with full, open and pure heart, pronounce the ‘Our Father’. And do not be afraid! Thank you.”

Radio WAVE show on this message

Hrvatski Print

January 2, 2020

„Draga djeco, Znam da sam prisutna u vašim životima i u vašim srcima. Osjećam vašu ljubav, čujem vaše molitve i upućujem ih mome Sinu. Ali, djeco moja, ja želim biti po majčinskoj ljubavi u životu sve moje djece. Svu moju djecu želim okupiti oko sebe, pod svoj majčinski plašt. Zato, pozivam vas, i zovem vas apostolima moje ljubavi da mi pomognete. Djeco moja, moj Sin izgovorio je riječi „Oče naš“, Oče naš koji si posvuda i u našim srcima, jer želi vas naučiti moliti riječima i osjećajima. Želi da uvijek budete bolji, da živite milosrdnu ljubav koja je molitva i bezgranična žrtva za druge. Djeco moja, dajte mome Sinu ljubav za bližnje, dajte riječi utjehe, suosjećanja i djela pravednosti svojim bližnjima. Sve ono što darujete drugima, apostoli moje ljubavi, moj Sin prihvaća kao dar. I ja sam s vama, jer moj Sin želi da vam moja ljubav, kao zraka svjetla, oživi duše; da vam pomogne u traženju mira i vječne sreće. Zato, djeco moja, ljubite jedni druge. Budite ujedinjeni po mome Sinu, budite djeca Božja koja sva zajedno punim, otvorenim i čistim srcem izgovaraju „Oče naš“. I ne bojte se Hvala vam.“
PAST MONTHLY MESSAGES FOR NONBELIEVERS